Příklady použití ke stažení

Izolace vodorovných konstrukcí

Vnější izolace střech nebo stropů, pod hydroizolací

Vnější izolace střech nebo stropů, pod zakrytím

Vnitřní izolace stropů nebo podlahových desek

Vnitřní izolace stropů nebo střech

Izolace teras a podlah pomocí vakuových izolačních panelů VACUPOR®


Izolace stěn

Fasádní prvky s použitím vakuových izolačních panelů VACUPOR®

Izolace stěn s použitím vakuových izolačních panelů VACUPOR®

Vnější izolace stěn pod obkladem

Vnější izolace stěn pod hydroizolací

Izolace staveb s dřevěnou konstrukcí a staveb s využitím dřevěných panelů

Izolace dělicích příček

Vnitřní izolace stěn

Izolace boxů pro rolety a žaluzie s použitím vakuových izolačních panelů


Izolace střech

Izolace plochých střech s použitím vakuových izolačních panelů VACUPOR®

Vnější izolace střech nebo stropů, pod zakrytím

Vnější izolace střech nebo stropů, pod hydroizolací

Izolace mezi krokvemi

Vnitřní izolace stropů nebo střech

Podpora

Služby

Spolupracujeme