VACUSPEED® - inovace a kompetence

Kvalita mluví sama za sebe

Pro VACUSPEED® bylo, stejně jako pro již známé produkty VACUPOR®, vydáno v prosinci 2009 schválení Německým institutem pro stavební technologie (DIBt). Toto schválení zahrnuje různé způsoby použití v interiéru i exteriéru a neustále se rozšiřuje o nové způsoby použití. Dne 22. června 2013 pak bylo pro systém Vacuspeed® uděleno Evropské technické schválení (ETA).

Od dubna 2008 je Porextherm oficiálním členem německého Sdružení na ochranu kvality u tvrdých pěn (Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.). V tomto sdružení se za účelem zajištění kvality spojili významní výrobci vakuových izolačních panelů a dodavatelé bariérových fólií a surovin. Porextherm tak podléhá, zvláště v oblasti výrobků prodávaných ve stavebním průmyslu, velmi přísným kvalitativním kritériím.

Kromě schválení DIBt a Evropského technického schválení, značky kvality RAL a označení Ü (označení shody) zahrnujícího také externí dohled má Porextherm certifikaci podle ISO 9001 - systém řízení jakosti a ISO 14001 - systém environmentálního managementu.


Účinně a úsporně – Vacuspeed® poráží běžné izolační materiály v mnoha ohledech:

  • výrazně lepší izolační vlastnosti pro ještě lepší výsledky v rámci energetické bilance
  • výrazně tenčí skladba pro inteligentní konstrukce pro nejrůznější stavební řešení
  • velmi rychlá dostupnost ze skladu
  • promyšlený rastrový systém umožňující úpravu na místě
  • výrazně nižší výdaje na projektování, nákladné kladečské plány a seznamy položek odpadají
  • chytrý balicí systém pro pohodlnější manipulaci při přepravě, skladování a na samotném staveništi
  • vícevrstvý koncept pokládky pro dosažení ještě vyšší účinnosti
  • osvědčená technologie se schválením DIBt
  • zaručená kvalita díky značce kvality RAL

Izolační hodnoty a technická provedení


VACUSPEED®

Jádro z vysoce disperzního křemíkového prášku obalené textilií a zatavené ve vakuu do plastové fólie s hliníkovou úpravou.

Tepelná vodivost ve středu panelu měřeno při střední teplotě 10° C
0,0043 W/(m · K)
Výpočtová hodnota* podle schválení DIBt č. Z-23.11-1662
0,008 W/(m · K)

Pás z PU pěny

Deska z tvrdé PU pěny, kterou lze upravit na potřebný rozměr.

Tepelná vodivost - jmenovitá hodnota lamnda
0,023 W/(m · K)

Tloušťka materiálu

Materiál je k dostání v tloušťkách 20, 30 a 40 mm.


* Výpočtová hodnota se vztahuje pouze na vakuové izolační panely


Schválení Německým institutem pro stavební technologie (DIBt)

Všeobecné schválení Německým institutem pro stavební technologie (DIBt) bylo uděleno mimo jiné také pro VACUSPEED®. Další produkty s uděleným schválením pro podlahy, stěny a střechy naleznete na www.izolace-vakuova.cz.

Evropské technické schválení (ETA)

Evropské technické schválení, ETA-13/0515, od DIBt bylo mimo jiné uděleno také pro VACUSPEED®. Další produkty s uděleným schválením a ETA jsou k dispozici ke stažení na www.izolace-vakuova.cz.

Německé Sdružení na ochranu kvality u tvrdých pěn (Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.) a označení Ü (označení shody) zahrnující také externí dohled

VACUSPEED® podléhá přísným kvalitativním kritériím, aby posílil důvěru zpracovatelů a spotřebitelů v kvalitu vakuových izolačních panelů. Další informace naleznete zde.

Environmentální prohlášení o produktu (EPD) podle ISO 14025

Již na začátku 18. století byl v oblasti lesnictví definován pojem trvalé udržitelnosti v souvislosti s narůstajícím nedostatkem dřeva. V podstatě tento pojem popisuje cíl vytvoření rovnováhy mezi využíváním a regenerací zdrojů.

Trvale udržitelné stavění při vyváženém zohlednění aspektů ekonomiky, ekologie a sociálních aspektů ve všech fázích životnosti budov se mezitím stalo principem pro tvorbu takovýchto staveb.

Tomuto cíli se se svými vysoce účinnými termoizolačními výrobky upsala také firma Porextherm Dämmstoffe Gmbh. Vakuové izolační panely, které mají od roku 2007 všeobecné schválení Německého institutu pro stavební technologie (DIBt), slouží k dosažení vysoce efektivního izolačního účinku při malé tloušťce izolace. Nejen účinky výrobku, ale také výrobu je proto nutné posuzovat a zohledňovat z pohledu trvalé udržitelnosti, neboť pouze tak je možné seriózní ekologické posouzení budovy.

Environmentální prohlášení o produktu (Environmental Product Declaration - EPD) tvoří odpovídající datovou základnu pro toto posouzení. Aktuálně se tímto zabývá nový evropský projekt standardizace "Trvalá udržitelnost staveb". EPD se zakládají na normách ISO a jsou proto mezinárodně sladěné a tak je definována jejich vhodnost jako doklad pro ekologické nároky ve veřejných zakázkách.

Prohlášení obsahuje vyjádření k využití energií a zdrojů, k míře, ve které přispívají vakuové izolační panely ke vzniku skleníkového efektu, k acidifikaci, k přehnojení, k ničení ozónové vrstvy a tvorbě smogu. Kromě toho se v EPD uvádí informace o technických a tepelně izolačních vlastnostech VIP, které jsou nutné pro posouzení výkonnosti stavebního výrobku v rámci stavby.

Pomocí tohoto environmentálního prohlášení o produktu jsou projektanti, architekti, stavební firmy, developeři atd. konfrontování s kvantitativními údaji o vlivech na životní prostředí u stavebních výrobků, které jim umožní nahlížet na hodnotový řetězec od surovin až k samotné budově a také jej posuzovat ve smyslu trvalé udržitelnosti.

Environmentální prohlášení o produktu ke stažení

Podpora

Služby

Spolupracujeme