Izolace vodorovných konstrukcí

Vnější izolace střech nebo stropů, pod hydroizolací

Vnější izolace střech nebo stropů chráněná před povětrnostními vlivy, izolace pod hydroizolací. U plochých i sklonitých střech funguje VACUPOR® jako vysoce účinný izolační materiál. Zvláště u sanací je materiál VACUPOR® vhodný, neboť žádný tradiční izolační materiál nemá zdaleka tak dobré izolační vlastnosti při takto výrazně snížené tloušťce konstrukce.

Vnější izolace střech nebo stropů, pod zakrytím

Vnější izolace střech nebo stropů chráněná před povětrnostními vlivy, izolace pod zakrytím. Pro průmyslové i obytné stavby, ploché i sklonité střechy, zde všude funguje VACUPOR® jako vysoce účinný izolační materiál. Zvláště u sanací je materiál VACUPOR® vhodný, neboť žádný tradiční izolační materiál nemá zdaleka tak dobré izolační vlastnosti při takto výrazně snížené tloušťce konstrukce.

Vnitřní izolace stropů nebo podlahových desek

Vnitřní izolace stropů a podlahových desek (shora) pod potěrem, bez požadavku na akustickou izolaci. Zde nabízí vakuové izolační panely VACUPOR® ideální řešení - pokud není, např. v důsledku omezené výšky prostor, chyb v projektu atd., možné použít tradiční izolaci nebo pokud není žádoucí vznik schodků/výstupků.

Vnitřní izolace stropů nebo střech

Vnitřní izolace stropů (zespoda) nebo střech, izolace pod krokvemi/nosnou konstrukcí, zavěšené stropy atd. Vakuové izolační panely VACUPOR® nabízí ideální řešení - pokud není, např. v důsledku omezené výšky prostor, chyb v projektu atd., možné použít tradiční izolaci.

Izolace teras a podlah pomocí VACUPOR® VIP (vakuové izolační panely)

Bezbariérové napojení terasy s nízkými náklady - vakuový izolační panel VACUPOR® umožňuje provedení hladkého napojení. Díky materiálu VACUPOR® může být izolace teras a lodžií provedena štíhle a elegantně. Pro použití na místě dodáváme vysoce účinnou izolaci ve speciálním provedení pro stavbu teras.

Podpora

Služby

Spolupracujeme