Izolace střech

Vakuové izolační panely VACUPOR® pro izolaci plochých střech

Ploché střechy různých konstrukcí se uplatňují u průmyslových staveb i při sanaci starých budov. Také zde hraje tloušťka konstrukce a energetická účinnost rozhodující roli při výběru izolačního materiálu.

Vnější izolace střech nebo stropů, pod zakrytím

Vnější izolace střech nebo stropů chráněná před povětrnostními vlivy, izolace pod zakrytím. Pro průmyslové i obytné stavby, ploché i sklonité střechy, zde všude funguje VACUPOR® jako výborný vysoce účinný izolační materiál. Zvláště u sanací je materiál VACUPOR® vhodný, neboť žádný tradiční izolační materiál nemá zdaleka tak dobré izolační vlastnosti při takto výrazně snížené tloušťce konstrukce.

Vnější izolace střech nebo stropů, pod hydroizolací

Vnější izolace střech nebo stropů chráněná před povětrnostními vlivy, izolace pod hydroizolací. U plochých i sklonitých střech funguje VACUPOR® jako vysoce účinný izolační materiál. Zvláště u sanací je materiál VACUPOR® vhodný, neboť žádný tradiční izolační materiál nemá zdaleka tak dobré izolační vlastnosti při takto výrazně snížené tloušťce konstrukce.

Izolace mezi krokvemi

Izolace mezi krokvemi, dvouplášťová střecha, nepochůzná, ale přístupný strop nejvyššího podlaží. U sklonitých střech se materiál VACUPOR® ukazuje jako výborný vysoce účinný izolační materiál. Pokud je v případě sanace nutné výrazně zvýšit účinnost izolace a přitom zachovat výšku krokví, je možné toho snadno dosáhnout pomocí použití materiálu VACUPOR®.

Vnitřní izolace stropů nebo střech

Vnitřní izolace stropů (zespoda) nebo střech, izolace pod krokvemi/nosnou konstrukcí, zavěšené stropy atd. Vakuové izolační panely VACUPOR® nabízí ideální řešení - pokud není, např. v důsledku omezené výšky prostor, chyb v projektu atd., možné použít tradiční izolaci.

Podpora

Služby

Spolupracujeme