Vakuové izolační panely - mikrotechnologie je klíčem k inovaci

Základem vysoce efektivního izolačního účinku našeho vakuového izolačního panelu je nosné jádro na bázi vysoce disperzního křemíkového prášku. Mezi kuličkovými mikroporózními částicemi se tvoří pouze bodové přechody. Tak je díky možnému kontaktu s pevnými částicemi výrazně redukována tepelná vodivost. Vzniklé mikropóry minimalizují také přenos tepla pomocí konvekce. Speciálně vyvinutá kaliva působící na infračervené záření navíc díky schopnosti pohlcovat a odrážet záření redukují procesy předávání tepla.

Již tak vynikající izolační vlastnosti mikroporózního nosného jádra lze navíc zvýšit využitím vakuové technologie. Panely VACUPOR® se ve vakuu speciální patentovanou metodou zavaří do vícevrstvé bariérové fólie.

Vytvořením vakua je zcela zabráněno přenosu tepla pomocí konvekce. Takto vyrobené vakuové izolační panely VACUPOR® (VIP) snižují celkový přenos tepla na čtvrtinu výchozí hodnoty.

Celkově se dosahuje výrazně vyšší účinnosti v porovnání s běžnými izolačními materiály, jako např. minerální vlákna, pěny nebo anorganické izolační desky.

Izolační hodnota činí <0,005 W/m · K (naměřená hodnota, měřeno při střední teplotě 22,5 °C) a ve schválení od Německého institutu pro stavební technologie (DIBt) je pro náš výrobek VACUPOR® NT-B2-S deklarována výpočtová hodnota 0,007 W/m · K.

V porovnání s běžnými systémy se tloušťka vrstev VIP VACUPOR® snižuje o faktor 4 až 10. Hmotnost je redukována o faktor 2 až 15.

Ve stavebnictví je tedy možné s VIP VACUPOR® dosáhnout při mimořádně malých tloušťkách izolace a výrazně nízké plošné spotřebě velmi efektivních výsledků. V případech, kdy je k dispozici velmi omezený prostor a kdy je navíc nutná energeticky kvalitní sanace, představuje VIP VACUPOR® řešení.

Také estetické nároky, např. v případě požadavku na štíhlou izolaci stěn s maximální světelností, hrají dnes významnou roli např. u pasivních domů a mohou být ideálně splněny pomocí vakuových panelů.

Na následujících stránkách naleznete další technické informace o konstrukci a fungování našeho nového inovativního izolačního materiálu. V případě dotazů se na nás můžete samozřejmě kdykoli obrátit.

Více o technologii VACUPOR®

Podpora

Služby

Spolupracujeme